933 519 000
dentalplus@dentalplus.es

Equipos dentales

  • DC II – Equip Mural

   El precio original era: 745.20€.El precio actual es: 648.00€. Impostos no inclosos

   DC II, Equip Mural

   – Ideal consulta mèdica (homologat)
   – Senzill muntatge
   – Composició:
   • 2 Mànegues 4 orificis
   • Xeringa 3F Precision Confort
   • Manòmetre fins a 8 bar
   • Regulador pressió independent per mànega
   • Pedal
   – Dimensions: 15,24 x 10,80 x 5,72cm
   – Garantia: 12 mesos

  • DCI II – Equipo Mural

   El precio original era: 745.20€.El precio actual es: 648.00€. Impostos no inclosos

   DC II, Equipo Mural

   – Ideal consulta médica (homologado)
   – Sencillo montaje
   – Composición:
   • 2 Mangueras 4 orificios
   • Jeringa 3F Precision Confort
   • Manómetro hasta 8 bar
   • Regulador presión independiente por manguera
   • Pedal
   – Dimensiones: 15,24 x 10,80 x 5,72cm
   – Garantía: 12 meses

  • Eco Line – Seient Dental – Sinol

   5,790.00 Impostos no inclosos

   Característiques UNITAT PRINCIPAL Sistema de mànegues de colibrí. Panell de control en el costat del dentista i de l’assistent. Negatoscopi incorporat en l’equip. Memòries programables. Vàlvules electro-pneumàtiques alta qualitat – Japó. Sistema d’aigua calenta incorporat para porta-gots. […]

  • ECO Line – Sillón Dental – Sinol

   5,490.00 Impostos no inclosos

   Características UNIDAD PRINCIPAL Sistema de mangas de colibrí. Panel de control en el lado del dentista y del asistente. Negatoscopi incorporado en el equipo. Memorias programables. Válvulas electro-neumáticas alta calidad – Japón. Sistema de agua caliente incorporado […]

  • S 220 TR – Equip Dental SternWeber

   13,500.00 Impostos no inclosos

   intraoral S220 TR

   Flexibilitat perfecta

   Tots els elements del model Continental han estat dissenyats per a oferir al metge un sistema extraordinàriament flexible. La safata mèdic és lleugera i presenta un volum mínim. Els instruments disposen d’una àmplia extensió de la mànega i d’un sistema de braços de recuperació que minimitza les interferències amb el llum.

   Posició transtorácica

   El sistema de braços ha estat concebut per a permetre la rotació transtorácica de manera que la safata mèdica pugui aconseguir una posició en el costat de l’auxiliar.

   Varetes SideFlex

   Desmuntables i dotades d’una articulació basculant que permet realitzar moviments laterals, les varetes no provoquen tracció en la nina i estan autoequilibrades. Les varetes SideFlex estan disponibles opcionalment.

   Internacional

   Espai operatiu organitzat

   En el model proveït d’instruments penjants, la major amplitud del sistema de braços permet que la safata mèdic aconsegueixi totes les posicions operatives al voltant del pacient.
   En els seus allotjaments, els instruments disposen d’un suport segur i estan col·locats ergonòmicament en diagonal.

   Butaca

   La comoditat a mesura

   A més dels aspectes ergonòmics operatius, el factor confort és un tema fonamental. Sentint-se còmode, el pacient augmenta l’eficàcia del personal mèdic.

   Proveït d’una forma que facilita l’acostament a la zona de treball, la butaca està recoberta amb embuatats resistents, disponibles en un ampli assortiment de colors.Fabricat amb materials resistents i amb Memory foam.

   Suport estàndard, perfilat, perquè l’equip mèdic pugui acostar-se còmodament al pacient durant el tractament.

   Ideal per a adults i nens i en qualsevol intervenció clínica. Confort màxim i un correcte suport anatòmic, gràcies a les especials tapisseries opcionals.

   Il·luminació

   Amb un índex de reproducció cromàtica (CRI) superior a 95, factor que assegura una altíssima fidelitat dels colors, el nou llum escialítica subministrada de sèrie en S300 posseeix una intensitat lluminosa regulable fins a 50 000 Lux.

   El punt de llum és ampli i, gràcies a la seva excel·lent profunditat de camp, el metge no necessita canviar la posició del llum massa vegades durant la intervenció

   Manera «composite»

   La llum en manera «composite» ofereix una bona visibilitat del camp operatori sense interferir amb la polimerització dels compostos.

   Venus LED MCT

   Venus LED MCT respon a cada necessitat amb una programació específica. Existeixen tres programacions diferents, optimitzades per a diferents circumstàncies: 4300 K, llum càlida ideal per a tractaments quirúrgics; llum neutra, 5000 K, per a la conservadora; 5500K, llum freda per a la presa del color.

   Venus Plus – L LED

   Subministrada de sèrie, Venus Plus – L LED amb intensitat lluminosa de 3000 a 50 000 Lux i temperatura de color 5000 K gira sobre tres eixos i incorpora un sensor no-touch que permet efectuar les regulacions a través d’un potenciòmetre.

   L’endodòncia a l’abast de la mà

   Amb el motor opcional i-XS4, utilitzat amb el seu respectiu contra-angle, S220TR incorpora tots els elements necessaris per als tractaments endodónticos gràcies a la regulació fina de la velocitat de la maduixa intraradicular i del parell. També hi ha disponible un localitzador apical integrat. Durant les intervencions, el display mostra les dades fonamentals amb una

   Ultrasons SC

   Dispositius d’ablació per ultrasons compatibles amb les millors puntes presents en el comerç per a activitats de profilaxis supragingival i de tipus periodontal. Indicats per a la preparació de petites cavitats, poden utilitzar-se en les tècniques endodónticas de neteja dels canals

   micromotor i-XS4

   Subministrat opcionalment, el micromotor i-XS4 d’última generació és lleuger i versàtil. Idoni per a intervencions d’odontologia conservadora i protètica, és necessari per als tractaments endodónticos i pot esterilitzar-se totalment en autoclau. Rang de velocitat de 100 a 40 000 rpm.

   Localitzador apical

   Amb contra-angle específic, durant la fase d’instrumentació del canal radicular el localitzador apical permet visualitzar la distància de l’àpex en el display. L’aproximació a l’àpex apareix assenyalada també mitjançant avisos acústics i, en aconseguir-lo, la rotació del micromotor s’interromp automàticament per a garantir una major seguretat.

   Plataforma Integrada de Radiodiagnòstic

   Un sistema de radiodiagnòstic allotjat en una única àrea operativa

   La integració d’un sistema complet serveix per a augmentar les potencialitats diagnòstiques i reduir els temps del procés terapèutic. Emprant tecnologies evolucionades, el sistema inclou el radiogràfic amb Pda digital wireless, un monitor LED amb funció touch-screen opcional i un sensor digital d’última generació.

   La imatge radiogràfica pot ser projectada en el monitor 22” en pocs segons per a permetre una ràpida comunicació amb el pacient abans d’emprendre un procediment terapèutic.

   RXDC – tecnologia HyperSphere

   Integrat en l’equip odontològic, el radiogràfic i el Pda no necessiten altres punts d’instal·lació.

   Zen-X – sensor radiogràfic

   Sensor extraïble amb cable USB col·locat en la safata mèdic, capaç de capturar imatges d’elevada resolució amb dosis mínimes de radiació.

   La interacció que porta al consens és un avantatge per a tots

   En el sistema multimèdia integrat, a més de comptar amb una càmera HD de nova generació, el metge disposa del monitor mèdic Full HD 16: 9 amb resolució 1920 x 1080 píxels i pantalla plana inclinable.

   L’equip dental Stern Weber S220 TR està disponible en una nova versió per a professionals esquerrans.

   Escopidora Àmplia i confortable, l’escopidora pot subministrar-se opcionalment en versió motoritzada per a accelerar l’esbandida i augmentar la seva comoditat. Incorporat en el grup de les fonts, el sensor òptic opcional automatitza l’ompliment del got.

   Safata auxiliar

   La safata subministrada incorpora tres allotjaments per a les cànules i la xeringa. En el teclat, protegit higiènicament amb un vidre, són presents els comandaments per a desplaçar la butaca, encendre el llum, enviar aigua al got i esbandir l’escopidora.

   Braç simple

   De volum reduït sense articulació, el braç simple permet muntar totes les safates auxiliar disponibles. També amb doble braç articulat, la safata és regulable en altura i gràcies al doble braç aconsegueix totes les posicions necessàries, fins i tot quan el metge treballa sense assistent en la butaca

   Protecció Completa

   S220TR pot equipar-se amb el sistema BIOSTER, que efectua cicles de desinfecció intensiva dels circuits hídrics dels esprais en temps breus. Totes les fases poden ser gestionades automàticament per l’equip dental. El professional o el seu personal auxiliar pot personalitzar les fases del cicle.

  • S 220 TR – Equipo Dental Intraoral – SternWeber

   12,500.00 Impostos no inclosos

   Intraoral S220 TR

   Flexibilidad perfecta

   Todos los elementos del modelo Continental han sido diseñados para ofrecer al médico un sistema extraordinariamente flexible. La bandeja médico es ligera y presenta un volumen mínimo. Los instrumentos disponen de una amplia extensión de la manguera y de un sistema de brazos de recuperación que minimiza las interferencias con la lámpara.

   Posición transtorácica

   El sistema de brazos ha sido concebido para permitir la rotación transtorácica de forma que la bandeja médica pueda alcanzar una posición en el lado del auxiliar.

   Varillas SideFlex

   Desmontables y dotadas de una articulación basculante que permite realizar movimientos laterales, las varillas no provocan tracción en la muñeca y están autoequilibradas. Las varillas SideFlex están disponibles opcionalmente.

   Internacional

   Espacio operativo organizado

   En el modelo provisto de instrumentos colgantes, la mayor amplitud del sistema de brazos permite que la bandeja médico alcance todas las posiciones operativas alrededor del paciente.
   En sus alojamientos, los instrumentos disponen de un soporte seguro y están colocados ergonómicamente en diagonal.

   Sillón

   La comodidad a medida

   Además de los aspectos ergonómicos operativos, el factor confort es un tema fundamental. Sintiéndose cómodo, el paciente aumenta la eficacia del personal médico.

   Provisto de una forma que facilita el acercamiento a la zona de trabajo, el sillón está recubierto con acolchados resistentes, disponibles en un amplio surtido de colores.Fabricado con materiales resistentes y con Memory foam.

   Respaldo estándar, perfilado, para que el equipo médico pueda acercarse cómodamente al paciente durante el tratamiento.

   Ideal para adultos y niños y en cualquier intervención clínica. Confort máximo y un correcto soporte anatómico, gracias a las especiales tapicerías opcionales.

   Iluminación

   Con un índice de reproducción cromática (CRI) superior a 95, factor que asegura una altísima fidelidad de los colores, la nueva lámpara escialítica suministrada de serie en S300 posee una intensidad luminosa regulable hasta 50 000 Lux.

   El punto de luz es amplio y, gracias a su excelente profundidad de campo, el médico no necesita cambiar la posición de la lámpara demasiadas veces durante la intervención

   Modo «composite»

   La luz en modo «composite» ofrece una buena visibilidad del campo operatorio sin interferir con la polimerización de los compuestos.

   Venus LED MCT

   Venus LED MCT responde a cada necesidad con una programación específica. Existen tres programaciones diferentes, optimizadas para distintas circunstancias: 4300 K, luz cálida ideal para tratamientos quirúrgicos; luz neutra, 5000 K, para la conservadora; 5500K, luz fría para la toma del color.

   Venus Plus – L LED

   Suministrada de serie, Venus Plus – L LED con intensidad luminosa de 3000 a 50 000 Lux y temperatura de color 5000 K gira sobre tres ejes e incorpora un sensor no-touch que permite efectuar las regulaciones a través de un potenciómetro.

   La endodoncia al alcance de la mano

   Con el motor opcional i-XS4, utilizado con su respectivo contra-ángulo, S220TR incorpora todos los elementos necesarios para los tratamientos endodónticos gracias a la regulación fina de la velocidad de la fresa intrarradicular y del par. También hay disponible un localizador apical integrado. Durante las intervenciones, el display muestra los datos fundamentales con una

   Ultrasonidos SC

   Dispositivos de ablación por ultrasonidos compatibles con las mejores puntas presentes en el comercio para actividades de profilaxis supragingival y de tipo periodontal. Indicados para la preparación de pequeñas cavidades, pueden utilizarse en las técnicas endodónticas de limpieza de los canales

   Micromotor i-XS4

   Suministrado opcionalmente, el micromotor i-XS4 de última generación es ligero y versátil. Idóneo para intervenciones de odontología conservadora y protésica, es necesario para los tratamientos endodónticos y puede esterilizarse totalmente en autoclave. Rango de velocidad de 100 a 40 000 rpm.

   Localizador apical

   Con contra-ángulo específico, durante la fase de instrumentación del canal radicular el localizador apical permite visualizar la distancia del ápice en el display. La aproximación al ápice aparece señalada también mediante avisos acústicos y, al alcanzarlo, la rotación del micromotor se interrumpe automáticamente para garantizar una mayor seguridad.

   Plataforma Integrada de Radiodiagnóstico

   Un sistema de radiodiagnóstico alojado en una única área operativa

   La integración de un sistema completo sirve para aumentar las potencialidades diagnósticas y reducir los tiempos del proceso terapéutico. Empleando tecnologías evolucionadas, el sistema incluye el radiográfico con Pda digital wireless, un monitor LED con función touch-screen opcional y un sensor digital de última generación.

   La imagen radiográfica puede ser proyectada en el monitor 22” en pocos segundos para permitir una rápida comunicación con el paciente antes de emprender un procedimiento terapéutico.

   RXDC – tecnología HyperSphere

   Integrado en el equipo odontológico, el radiográfico y el Pda no necesitan otros puntos de instalación.

   Zen-X – sensor radiográfico

   Sensor extraíble con cable USB colocado en la bandeja médico, capaz de capturar imágenes de elevada resolución con dosis mínimas de radiación.

   La interacción que lleva al consenso es una ventaja para todos

   En el sistema multimedia integrado, además de contar con una cámara HD de nueva generación, el médico dispone del monitor médico Full HD 16: 9 con resolución 1920 x 1080 píxeles y pantalla plana inclinable.

   El equipo dental Stern Weber S220 TR está disponible en una nueva versión para profesionales zurdos.

   Escupidera Amplia y confortable, la escupidera puede suministrarse opcionalmente en versión motorizada para acelerar el enjuague y aumentar su comodidad. Incorporado en el grupo de las fuentes, el sensor óptico opcional automatiza el llenado del vaso.

   Bandeja auxiliar 

   La bandeja suministrada incorpora tres alojamientos para las cánulas y la jeringa. En el teclado, protegido higiénicamente con un vidrio, están presentes los mandos para desplazar el sillón, encender la lámpara, enviar agua al vaso y enjuagar la escupidera.

   Brazo simple

   De volumen reducido sin articulación, el brazo simple permite montar todas las bandejas auxiliar disponibles. También con doble brazo articulado, la bandeja es regulable en altura y gracias al doble brazo alcanza todas las posiciones necesarias, incluso cuando el médico trabaja sin asistente en el sillón

   Protección Completa

   S220TR puede equiparse con el sistema BIOSTER, que efectúa ciclos de desinfección intensiva de los circuitos hídricos de los sprays en tiempos breves. Todas las fases pueden ser gestionadas automáticamente por el equipo dental. El profesional o su personal auxiliar puede personalizar las fases del ciclo.

  • T5 EVO Plus – Equip Dental – Vitali

   El precio original era: 14.00€.El precio actual es: 12.00€. Impostos no inclosos

   CARACTERÍSTIQUES:

   Butaca

   • Butaca i escopidora sincronitzats en pujada i baixada.
   • Capçal extraïble amb doble articulació i bloqueig pneumàtic.
   • Dispositiu de seguretat al suport, amb blocaje de descens.
   • Dispositiu de seguretat en base de la butaca.
   • Polsador d’emergència en el lateral dret.
   • Funcionament a baixa tensió 24v.Xarxa 220v.

   Equips

   • Safata amb capacitat per a 5 instruments.
   • Instal·lació per a turbina amb llum i xip-blower.
   • micromotor elèctric de 40.000 rpm Bé Air  amb llum.
   • Mòdul de xeringa 3 funcions (aire, aigua i esprai).
   • Sistema colibrí amb selecció d’instruments i bloqueig.
   • Panell de comandaments amb els següents indicadors lluminosos:
   • 3 memòries de treball
   • posició memoritzada d’escopidora
   • posició de retorn a memòria
   • moviments manuals de la butaca i posada a zero
   • posició d’emergència
   • encès/apagat de llum
   • omplert got d’aigua amb autorentada d’escopidora temporitzat
   • Braç pantògraf equipat amb fre pneumàtic.
   • Pedal de  instruments i moviments de la butaca.

   Grup hídric

   • Escopidora elaborada en ceràmica amb moviment giratori.
   • Sistema de seguretat en braç d’aspiració.
   • Suport giratori amb doble cànula d’aspiració.

   Llum

   • Llum Faro LED Mod. MAIA
  • T5 EVO Plus – Equipo Dental – Vitali

   El precio original era: 14.00€.El precio actual es: 12.00€. Impostos no inclosos

   CARACTERÍSTICAS:

   Sillón

   • Sillón y escupidera sincronizados en subida y bajada.
   • Cabezal extraíble con doble articulación y bloqueo neumático.
   • Dispositivo de seguridad al respaldo, con blocaje de descenso.
   • Dispositivo de seguridad en base del sillón.
   • Pulsador de emergencia en el lateral derecho.
   • Funcionamiento a baja tensión 24v.Red 220v.

   Equipos

   • Bandeja con capacidad para 5 instrumentos.
   • Instalación para turbina con luz y chip-blower.
   • Micromotor eléctrico de 40.000 rpm Bien Air  con luz.
   • Módulo de jeringa 3 funciones (aire, agua y spray).
   • Sistema colibrí con selección de instrumentos y bloqueo.
   • Panel de mandos con los siguientes indicadores luminosos:
    • 3 memorias de trabajo
    • posición memorizada de escupidera
    • posición de retorno a memoria
    • movimientos manuales del sillón y puesta a cero
    • posición de emergencia
    • encendido/apagado de lámpara
    • llenado vaso de agua con autolavado de escupidera temporizado
   • Brazo pantógrafo equipado con freno neumático.
   • Pedal de  instrumentos y movimientos del sillón.

   Grupo hídrico

   • Escupidera elaborada en cerámica con movimiento giratorio.
   • Sistema de seguridad en brazo de aspiración.
   • Soporte giratorio con doble cánula de aspiración.

   Lámpara

   • Lámpara Faro LED Mod. MAIA
  • Top Line – Equip Dental – Sinol

   7,290.00 Impostos no inclosos

   La unitat principal dels gabinets dentals Top Line de Sinol incorporen: Sistema de mànegues de colibrí Panell de control tant en el costat del dentista com en el de l’assistent Negatoscopi incorporat en l’equip Memòries programables Vàlvules […]

  • Top Line – Equipo Dental – Sinol

   6,490.00 Impostos no inclosos

   La unidad principal de los gabinetes dentales Top Line de Sinol incorporan: Sistema de mangueras de colibrí Panel de control tanto en el lado del dentista como en el del asistente Negatoscopio incorporado en el equipo Memorias […]

  • Unic line S + – Equip Dental – Heka

   Heka S+ equipment packages

   Included equipment on Heka S+:
   ● Continental (over the patient) or traditional delivery
   ● Floor mounted console in RAL 9010 white
   ● Height-adjustable instrument arm
   ● Assistant arm with large and small suction
   ● Filter and main valves for water and air
   ● Instrument bridge for 5 instruments
   ● Multiflex turbine hose
   ● Dürr Spittoon Valve
   ● Single, hand instrument tray incl. rubber sheet
   ● Lamp support
  • Unique line S + – Equipo Dental – Heka

   Heka S+ equipment packages

   Included equipment on Heka S+:
   ● Continental (over the patient) or traditional delivery
   ● Floor mounted console in RAL 9010 white
   ● Height-adjustable instrument arm
   ● Assistant arm with large and small suction
   ● Filter and main valves for water and air
   ● Instrument bridge for 5 instruments
   ● Multiflex turbine hose
   ● Dürr Spittoon Valve
   ● Single, hand instrument tray incl. rubber sheet
   ● Lamp support

  Start typing and press Enter to search

  Carret de la compra

  No hay productos en el carrito.

  caCatalan
  Esta web utiliza cookies propias para su correcto funcionamiento. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
  Privacidad